POIG

Łącznik rurowo-kołnierzowy RK 9144

  •  
  •  
Zastosowanie:
 
Połączenia rurociągów wykonanych na bosych końcach rur: żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych, PVC do armatury kołnierzowej.
 
Montaż:
 
Montaż jest możliwy w dowolnej pozycji. Obciąć rurę prostopadle do jej osi i zatępić ostre krawędzie. Poluzować śruby mocujące korpus z kołnierzem. Zwilżyć końcówkę rury i nasunąć łącznik. Dokręcić na krzyż śruby mocujące tak aby zachować osiowe położenie łącznika.
 
 
 
Fabryka Armatur JAFAR SA
FABRYKA ARMATUR JAFAR SA
38-200 Jasło , ul.Kadyiego 12
38-207 Przysieki 87
woj. podkarpackie
NIP: 685 00 10 620
REGON: 370195988
EFRR