2115 Zasuwa miękkouszczelniona kielichowa

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Zasuwa kielichowa 2115 przeznaczona jest do instalacji z rur miękkich PVC. Miękkouszczelniona, w całości wykonana z żeliwa sferoidalnego. Prosty przelot, bez przewężeń, klin wulkanizowany na całej powierzchni gumą EPDM, a wymienna nakrętka klina oraz korek wykonane z mosiądzu prasowanego. Trzpień ze stali nierdzewnej z scalonym kołnierzem, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Zasuwa w całości wyprodukowana z materiałów odpornych na korozję pokrytych żywicą epoksydową minimum minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009

Zastosowanie

Zasuwa miękkouszczelniona kielichowa typu 2115 przeznaczona jest do instalacji wodociągowych, szczególnie do wody pitnej oraz do instalacji przemysłowych o ciśnieniu roboczym 1.6MPa i w zakresie temperatur do +70°C. Może być stosowana w systemach podziemnych i nadziemnych, zasadniczo w rurociągach ułożonych poziomo, a także do transportu wody pitnej, przemysłowej i innej po uzgodnieniu z producentem.

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej. Zasuwa typu 2115 przystosowana jest do montażu z końcówkami bosymi rurociągu, których wymiary (średnice zewnętrzne) odpowiadają średnicom wewnętrznym zasuw. Przy instalacji należy uważać, aby nie uszkodzić armatury.