x

1026, 1027 Konsola do wodomierza z zaworami prostymi lub skośnymi

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Zastosowanie

Przystosowana do montażu wodomierzy. W instalacjach wodociągowych, wody pitnej o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C

Montaż

Umożliwia zainstalowanie wodomierza na przyłączu wodociągowym zgodnie z obowiązującymi normami.