1350 Zawór antyskażeniowy typ BA

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Zastosowanie

W instalacji wodociągowej do zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem sieci spowodowanym przez przepływ zwrotny zgodnie z normą PN-EN 1717. Charakteryzuje się szczelnością zarówno przy niskim jak i wysokim ciśnieniu.

Montaż

Zawór montować na rurociągu w pozycji poziomej.