1800 Studnia wodomierzowa "KAJMA I" mrozoodporna

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Korpus studni wykonany z PCV z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, na odpowiedniej wysokości umożliwiający montaż i demontaż z poziomu terenu, wyposażony w łączniki wodomierza, zawory odcinające grzybkowe skośne oraz zawór antyskażeniowy.Możliwość montażu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych - wodomierz umiejscowiony jest 30cm. pod pokrywą (poziom gruntu). Wszystkie elementy odporne na korozję.

Zastosowanie

Umożliwia odczyt wskazań wodomierza poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Charakteryzuje się szczelnością zarówno przy niskim jak i przy wysokim ciśnieniu.

Montaż

Przyłącza do sieci wodociągowej z możliwością odczytu wskazań wodomierza poza posesją. Zalecany montaż w trawnikach lub chodnikach. Zalecany montaż w trawnikach lub chodnikach. W przypadku konieczności montażu w ciągach komunikacyjnych należy studnię montować pod włazem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości.