1850 Studnia wodomierzowa "KAJMA II" mrozoodporna

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zastosowanie

Umożliwia odczyt wskazań wodomierza poza posesją z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Umieszczony na odpowiedniej wysokości zestaw wodomierzowy umożliwia montaż i demontaż z poziomu terenu. Studnia wyposażona w zawory odcinające grzybkowe skośne oraz zawór antyskażeniowy. Wszystkie elementy odporne na korozje.

Montaż

Przyłącza do sieci wodociągowej możliwością odczytu wskazań wodomierza poza posesją. Zalecany montaż w trawnikach lub chodnikach. W przypadku konieczności montażu w ciągach komunikacyjnych należy studnię montować pod włazem DN600 o odpowiedniej wytrzymałości.