2110, 2910 Zasuwa pierścieniowa

Armatura przemysłowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Przedstawiamy zasuwę dławikową w różnych wariantach:

  • z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
  • z napędem elektrycznym nr kat.: 2910,
  • z czujnikami indukcyjnymi lub elektromechanicznymi,
  • ze wskaźnikiem otwarcia.

Zastosowanie

Zasuwę pierścieniową z by-passem stosujemy w instalacjach przemysłowych, grzewczych i wodnych oraz do innych płynów chemicznych nie agresywnych. W przypadku substancji ropopochodnych należy uzgodnić zastosowanie z producentem. Substancje o ciśnieniu roboczym do 1.6 MPa i zakresie temperatury nieprzekraczającym +120°C.

Montaż

Zaleca się montować zasuwę dławikową w pozycji pionowej. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest montaż w zakresie od pionu do poziomu.