2117 Zasuwa kozłowa

Armatura przemysłowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Przedstawiamy zasuwę kozłową dostępną w różnych wariantach:

  • z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
  • z czujnikami indukcyjnymi lub elektromechanicznymi,
  • ze wskaźnikiem otwarcia.

Zastosowanie

Zasuwę kozłową stosuje się w instalacjach przemysłowych, grzewczych i powietrznych, dla substancji ropopochodnych, gazu koksowniczego oraz innych płynów obojętnych chemicznie - inne substancje w uzgodnieniu z producentem. Ciśnienie robocze substancji do 1.6 MPa, a zakres temperatury nieprzekraczający +120°C (pierścienie brązowe), +150°C (pierścienie stalowe)

Montaż

Urządzenie zaleca się montować w pozycji pionowej, dopuszczalny jest montaż w pozycji poziomej. Nie należy zasuwy kozłowej montować w pozycji pionowej z kołem ręcznym u dołu.