2700 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa wg GOST

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.