x

2904 Zasuwa nożowa z napędem

Armatura kanalizacyjna

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Zastosowanie

Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym stosowana jest do płynnych oraz sypkich mediów, typu: Ścieki, woda przemysłowa, woda pitna, w przemyśle papierniczym i chemicznym oraz inne płyny obojętne. Ciśnienie robocze nieprzekraczające 1.0 MPa oraz zakres temperatury do 70°C.

Montaż

Zasuwy powinno montować się w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej. Niedopuszczalnym jest montowanie zasuwy kapturkiem w dół. Podczas montażu zasuwy należy uszczelnić nóż, dokręcając śruby dławicy.