2931, 2932 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa GAZ z napędem

Armatura gazowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Wersje wykonania:
Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22-LT dla temp. -30°C.
Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej

Zasuwa wyposażona w:
Napęd elektryczny wieloobrotowy w wykonaniu przeciwwybuchowym EX,
Napęd pneumatyczny

Zastosowanie

Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatur od -20°C do +60°C