3500 Zasuwa miękkouszczelniona kielichowa z przyłączem ISO

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.