3500 Zasuwa miękkouszczelniona kielichowa z przyłączem ISO

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.
Zasuwa miękkouszczelniona kielichowa z przyłączem ISO, pierścień zaciskający wykonany z POM pod rurę PE, zabezpieczający ją przed wysunięciem. Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla dymensji DN25-DN32 wykonany z mosiądzu PN-EN 1982. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej oraz innych płynów obojętnych o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa i w zakresie temperatur do +70°C

Montaż

Zawór można montować na rurociągu w pozycji poziomej lub pionowej.