4497 Przepustnica centryczna międzykołnierzowa

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Wyposażenie:

  • Napęd przekładniowy
  • Napęd pneumatyczny
  • Napęd elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym EX
 

Dostępne wersje wykonania: z czujnikiem indukcyjnym

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do sieci wodociągowych oraz inne czynników neutralnych o ciśnieniu roboczym do 1.6 MPa i zakresie temperatur do +70°C

Montaż

Montaż w dowolnej pozycja dla przelotu do DN250, Powyżej DN250 napęd z boku, wał poziomo.