4499 Przepustnica zwrotna międzykołnierzowa z przeciwwagą

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Produkt dostępny jest również w wersji z amortyzatorem.

Przeprowadzone testy zgodnie z obowiązującymi normami:

  • próba ciśnieniowa wodą,
  • szczelność zamknięcia,
  • oraz wytrzymałość korpusu

Zastosowanie

Woda przemysłowa, pitna, oleje napędowe i opałowe, ścieki komunalne, powietrze, gaz oraz inne czynniki neutralne o ciśnieniu roboczym do 1.6MPa i zakresie temperatury do +70°C.

Montaż

Przepustnice działają samoczynnie i realizują jednokierunkowy przepływ czynnika. Zamykają się samoczynnie na skutek parcia czynnika na zawieradło. Zabudowa przepustnicy - między kołnierzami.