x

5210 Kurek kulowy kołnierzowy pełnoprzelotowy

Armatura gazowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Dostępne modele:
Pod napęd
Z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
Z czujnikami indukcyjnymi

Zastosowanie

Do odcinania przepływu medium w instalacjach przemysłowych gazu ziemnego i innych węglowodorów ciekłych i gazowych. "Płyny grupy 1" wg dyrektywy 97/23/WE.

Montaż

Instalacje wewnętrzne, zewnętrzne i podziemne w dowolnym położeniu.