5321 Kurek kulowy do wspawania z zaniżonym przelotem

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Wersje wykonania: pod napęd, z napędem elektrycznym, pneumatycznym lub przekładniowym, z czujnikami indukcyjnymi

Produkt wyposażony: w stojak pod wskaźnikiem, stojak pod napędem i dźwignię.

Zastosowanie

Do odcinania przepływu medium w przemysłowych instalacjach ciepłowniczych i innych. "Płynów grupy 2" wg dyrektywy 97/23/WE. Woda przemysłowa, instalacje ciepłownicze, wody oraz inne czynniki neutralne o ciśnieniu roboczym do 4.0 MPa(do DN50), do 2.5MPa(do DN300) i zakresie temperatur od -20°C do +160°C

Montaż

W dowolnym położeniu.