x

6524 Zawór klapowy zwrotny kołnierzowy

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa szarego EN-GJL 250 PN-EN 1561:2012. Zwarta budowa i wysoki stopień szczelności. Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy zabezpieczony powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Zawór nie wymaga konserwacji. Uszczelnienie pokrywy za pomocą grafitu. Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN.

Zastosowanie

Zawór zwrotny klapowy do ścieków, wody opadowej, wody przemysłowej zimnej i gorącej, pary wodnej, czynników obojętnych.chemicznie o ciśnieniu roboczym 1,6 MPa i temperaturze do 300oC

Montaż

Pozycja montażu zaworu pionowa lub pozioma.