6534 Zawór klapowy zwrotny międzykołnierzowy

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Przeprowadzone testy:

  • Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-3:2002, PN-EN 12266-1:2012,
  • wytrzymałość korpusu 1,5 x PN,
  • szczelność zamknięcia 0,5 bar do 1,1 x PN.

Zastosowanie

Przedstawiony produkt stosuje się w instalacjach wodociągowych, przemysłowych, ściekowych, a także dla innych płynów obojętnych chemicznie do odcinania przepływu o ciśnieniu roboczym do 1.6 MPa i zakresie temperatur do +70°C.

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej