8852 Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem

Armatura pożarnicza

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Kolumna hydrantu 8852 monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80. Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem wyprodukowany z materiałów antykorozyjnych na bazie żeliwa epoksydowego. Zapewnia samosterujące i całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Hydrant podziemny 8852 wyposażony jest w specjalny korek uszczelniający, w całości odporny na środki dezynfekcyjne.

Zastosowanie

W każdego rodzaju instalacjach wodociągowych -p.pożarowych celem poboru wody. Gwarantuje skuteczny pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej. Skuteczne i sprawne działanie potwierdzone testami. Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002, PN-EN 12266-1:2012 szczelność zamknięcia 1,1 x PN wytrzymałość korpusu 1,5 x PN.

Montaż

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych.

Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002, PN-EN 14339. Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002.