9159 Łącznik redukcyjny

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.
Łącznik dla wszystkich typów bosych rur. Produkt przeszedł testy próbę ciśnieniową wodą zgodnie z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 12266-1:2012, testy na wytrzymałość korpusu 1,5 x PN oraz szczelność połączenia 1,1 x PN

Zastosowanie

Połączenia rurociągów wykonanych na bosych końcach rur żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych, PE, PVC o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa i w zakresie temperatur do +50°C. Łącznik znajduje zastosowanie w instalacjach wodociągowych, wody pitnej sieci gazu ziemnego oraz instalacjach innych płynów obojętnych chemicznie.

Montaż

Montaż jest możliwy w dowolnej pozycji. Obciąć rurę prostopadle do jej osi i zatępić ostre krawędzie. Poluzować śruby mocujące korpus z kołnierzem. Zwilżyć końcówkę rury i nasunąć łącznik. Dokręcić na krzyż śruby mocujące tak aby zachować osiowe położenie łącznika.