9501, 9502, 9503, 9504, 9509 Skrzynki uliczne WODA do zasuw, hydrantów i nawiertek

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Skrzynki uliczne do hydrantów, zasuw i nawiertek. W ofercie także skrzynka uliczna do zasuw z regulacją wysokości korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego. Pokrywy wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego. W pokrywie ucho do zaczepienia haka zabezpieczone - lakierem bitumicznym.

Zastosowanie

Umożliwia operowanie zaworami zabudowanymi w ziemi. Rurociągi wodne, gazowe, energetyczne, odwierty przyłącza domowe, hydranty.

Montaż

Skrzynki uliczne należy montować bezpośrednio na gruncie rodzimym lub podsypce piaskowej w zależności od warunków gruntowych. W celu zapewnienia prawidłowego montażu zalecane jest wykorzystanie płyt podkładowych pod skrzynki uliczne.