Położona w południowo-wschodniej Polsce Fabryka Armatur Jafar S.A. jest liderem w zakresie produkcji i sprzedaży armatury żeliwnej do wody pitnej, ścieków oraz gazu na rynku Polskim oraz coraz bardziej liczącym się dostawcą na wiele rynków zagranicznych.
Wyroby Jafaru skierowane są zarówno do szeroko pojętych odbiorców i użytkowników komunalnych, budowlanych jak i przemysłowych. Jafar oferuje wyroby zarówno o standardowych jak i podwyższonych parametrach eksploatacyjnych.
Odlewnia Jafar – należąca do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie – jak i zakłady obróbki mechanicznej, czy też malarnia pozwalają na produkcję wyrobów cechujących się najlepszą światową jakością.

Powołane do życia w 1953 roku przedsiębiorstwo Terenowe Zakłady Metalowe powstało na bazie istniejącego od końca XIXw niewielkiego zakładu produkcji metalowej i było fundamentem dla dzisiejszego przedsiębiorstwa „Fabryka Armatur Jafar S.A.”. Przez lata zmieniała się zarówno forma organizacyjna jak i stopień zaawansowania produktów firmy - od przedwojennego warsztatu metalowego, poprzez państwowy zakład produkcji masowej, aż do dzisiejszego, nowoczesnego przedsiębiorstwa, powstałego na gruncie akcjonariatu pracowniczego połączonego odwagą, wiedzą, wspólną pasją i ambicją właścicieli i pracowników. 
Od początku istnienia baza przedsiębiorstwa znajduje się w południowo-wschodnim regionie Polski, niedaleko miejscowości Jasło. Aktualnie główna produkcja odbywa się w dwóch zakładach zlokalizowanych w Skołyszynie i Przysiekach. W chwili obecnej Jafar jest jedną z niewielu działających w branży firm, która proces projektowania i przede wszystkim produkcji głównych produktów prowadzi we własnych zakładach odlewniczych i produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. Jafar to aktualnie jedna z najnowocześniejszych średniej wielkości odlewnia żeliwa w Europie, ale przede wszystkim Jafar to niekwestionowany lider w zakresie produkcji i sprzedaży armatury żeliwnej do wody, ścieków i gazu w Polsce.

Wysoka jakość wyrobów oraz ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań produktowych i produkcyjnych, pozwoliła firmie na zajęcie wiodącej pozycji wśród producentów na rynku krajowym. Poprzez mądre wykorzystanie zasobów technologii i wiedzy zdobytej przez lata obecności na rynku, Jafar zyskał również uznanie wielu zagranicznych odbiorców. Aktualnie około 40 procent sprzedawanych produktów jest eksportowana do ponad 30 krajów świata. Najważniejsze rynki eksportowe to Rosja, Niemcy, Francja, Włochy, Egipt czy Rumunia. Z informacji otrzymanej od klientów wynika jednak, że część z zakupionych wyrobów jest re-eksportowana między innymi do krajów zatoki Perskiej oraz Centralnej Azji.
Na rynkach eksportowych Jafar działa zarówno poprzez sieć dystrybutorów, jak również za pośrednictwem spółek zależnych(w Rumunii, Słowacji, na Ukrainie, w Niemczech, czy na Węgrzech), a strategia rozwoju firmy zakłada dalszą ekspansję zarówno w Europie jak i regionie MENA.

W okresie ostatnich kilkunastu lat fabryki Jafar były sukcesywnie unowocześnianie i modernizowane. Jafar stale inwestuje w nowoczesny park maszynowy do obróbki żeliwa, cięcia wodą czy spawania. Bardzo nowoczesna linia do malowania pozwala osiągnąć najwyższej jakości pokrycia armatury co potwierdzają właściwe certyfikaty. Jednak najważniejszą inwestycją ostatnich lat była nowoczesna odlewnia żeliwa. W pełni zautomatyzowana, ekologicznie czysta i oszczędna pozwala wyprodukować najwyższej jakości odlewy.
Obecnie powstaje nowoczesny magazyn logistyczny i nowe pomieszczenia biurowe. Ich realizacja przewidziana jest na 2017 rok.
Aktualnie Jafar produkuje i sprzedaje ponad 400 tysięcy wyrobów w ciągu roku. Najbardziej rozpoznawalnymi wyrobami Jafaru są zasuwy, zawory, hydranty i przepustnice.

Fabryka Armatur JAFAR S.A. jest jednym z większych przedsiębiorców w regionie. Relacja z poddostawcami, mieszkańcami którzy są często również pracownikami firmy, oraz wspólne poczucie odpowiedzialności za jakość życia sprawiają, że Jafar wspiera rozmaite miejscowe inicjatywy, między innymi poprzez dofinansowywanie wybranych działań społecznych, miejscowych klubów sportowych, szkół czy domów dziecka. Interesujące są również inicjatywy związane ze wspieraniem rozwoju kultury – tylko w 2015 Jafar wsparł wydanie dwóch płyt muzycznych zespołów pochodzących z regionu.
Dobrym przykładem współpracy jest również zaangażowanie Jafar w działalność pro- społeczną w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, którego celem jest pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych, oraz pomoc lokalnym przedsiębiorcom.
Jafar jest firmą o dużym poczuciu przynależności regionalnej i odpowiedzialności społecznej.