W Fabryce Armatur JAFAR S.A. przywiązujemy olbrzymią wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 
Kontakt w sprawie ochrony danych: jafar@jafar.com.pl
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w konkretnych sytuacjach: