Zespół zamówień:
Telefon ogólny: +48 13-44-290-41
Marzena Lach   +48 669-988-322
Jarosław Baraś  +48 669-664-766
Krzysztof Piróg  +48 607-119-353
Adres mailowy do korespondencji (składanie zamówień, raportów) - zamowienia@jafar.com.pl
 
Zespół spedycji:
Telefon ogólny: +48 13-44-290-41
Rafał Wędrychowicz  +48 691-087-074
Karol Klich   +48 697-780-130
Adres mailowy do korespondencji - spedycja@jafar.com.pl

Kierownik Działu Logistyki
Adrian Mikrut: +48 667-955-466