x
Edward Gierut - Dyrektor Generalny

Paweł Gierut - Prezes Zarządu
Adam Kordyś - Członek Zarządu