Paweł Gierut - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Łukasz Gierut - Członek Zarządu
Adam Kordyś - Członek Zarządu