Magazyn Spedycyjny
Przysieki 87
38-207 Przesieki
tel. +48 693-230-146/156
magazyn.wg@jafar.com.pl