Magazyn Spedycyjny
Skołyszyn 477
38-242 Skołyszyn
tel. +48 693-230-146/156
magazyn.wg@jafar.com.pl