2801 Zastawka naścienna DN150-DN1600

Armatura kanalizacyjna

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.
Zastawka naścienna  DN150 -DN1600 prosty i łatwy montaż pełnoprzelotowa z brakiem stref martwych. Prosta, lekka, sztywna konstrukcja oraz bezpieczna obsługa. Ponaddto charakteryzuje się :
Wymiennym uszczelnieniem, wysoką trwałością i niezawodnością,  Szczelna do 6m słupa wody przy kierunku napływu dociskającym zastawka do ściany. Trzpień wznoszący oraz niewznoszący.

Zastosowanie

Ścieki kanalizacyjne, przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków, spusty zbiorników wody opadowej oraz inne płyny obojętne chemicznie dla systemów ochrony przeciwpowodziowej, melioracji drogowej o ciśnieniu roboczym do 6mH2O. Temperatura pracy -50°C do +80°C.