2850 Klapa zwrotna

Armatura kanalizacyjna

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.
Korpus, klapa wykonane ze stali 1.4301, Zabezpieczenie instalacji przesyłu medium przed przepływem zwrotnym. Bezkolizyjny montaż na końcowych instalacjach grawitacyjnych, wyrób pełno-przelotowy, brak stref martwych. Obwodowe uszczelnienie klapy NBR/EPDM. Wymienne uszczelnienie elementu odcinającego przepływ zwrotny

Zastosowanie

Przy transporcie ścieków i innych płynów obojętnych w oczyszczalniach, przepompowniach ścieków, obiektach melioracyjnych i hydrotechnicznych, systemach melioracji drogowej, systemach ochrony przeciwpowodziowej. Bezkolizyjny montaż na końcowych instalacjach grawitacyjnych