2905 Zasuwa nożowa, obustronnie szczelna z napędem

Armatura kanalizacyjna

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Zastosowanie

Prezentowana zasuwa nożowa z napędem elektrycznym stosowana jest do płynnych i sypkich mediów: Ścieki (zawierające fekalia, wodę opadową, przemysłową), wodę pitną oraz w przemyśle papierniczym i chemicznym oraz inne płyny chemiczne. Ciśnienie robocze nieprzekraczające 1.0 MPa oraz temperatura nieprzekraczająca +70°C.

Montaż

Montaż zasuwy nożowej jest możliwy tylko w zakresie - od pozycji pionowej (z napędem elektrycznym u góry) do pozycji poziomej. Nie jest dopuszczalny montaż zasuwy nożowej w pozycji pionowej z napędem elektrycznym u dołu. Przy montażu urządzenia należy uszczelnić nóż, poprzez dokręcenie śrub dławicy.