2907 Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z napędem pneumatycznym

Armatura kanalizacyjna

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.