8001 ARKTIC Zdrój uliczny

Armatura pożarnicza

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.
Rura czerpalna poboru wody wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, wszystkie elementy wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901. Możliwość demontażu i wymiany elementów zamykających pod ciśnieniem bez konieczności wykopywania zdroju.
Zdrój przeznaczony jest do montażu na wodociągu wody pitnej w zakresie
ciśnienia do PN10

Zastosowanie

Uruchomienie zdroju odbywa się poprzez naciśniecie dźwigni, co w następstwie powoduje otwarcie zaworu i wypływ wody. Jednorazowy minimalny czas poboru wody w okresie zimowym to 3 minuty.
W okresie zimowym:
W miejscu wylewania wody ze zdroju na gruncie należy zastosować kratkę odpływową lub drenaż zapobiegający powstawaniu kałuż. Brak zachowania tej zasady może spowodować zamarzanie zdroju.
Zwolnienie dźwigni i zamknięcie zaworu uruchamia proces odwadnia zdroju. Woda z opróżnianej wylewki jest gromadzona w zbiorniku umiejscowionym w dolne części zdroju poniżej strefy przemarzania gruntu. Zbiornik jest opróżniany przy ponownym użyciu zdroju.