8895 Armatura do płukania rurociągów

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.
Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu. Kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80.

Zastosowanie

W instalacjach wodociągowych, p. pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do +50°C

Montaż

W pozycji pionowej w rurociągach poziomych.