9216 Króciec dwukołnierzowy FF

Armatura wodociągowa

Więcej danych dostępne po zalogowaniu do strefy klienta.

Króciec dwukołnierzowy wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7. Zabezpieczony antykorozyjną powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009. Króciec posiada atest higieniczny PZH do wody pitnej. Ciśnienie robocze PN10/PN16

Zastosowanie

W instalacjach: wodociągowych, wody pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie

Montaż

Montaż jest możliwy w zakresie: od pozycji poziomej do pozycji pionowej.